ANVR Consumentenvoorwaarden.

 

ANVR Vervoersvoorwaarden

 

Hier vind je de aanvulling op de ANVR voorwaarden indien er een andere reis dan een pakketreis wordt geboekt.

 

Klik hier voor de ANVR Consumentenvoorwaarden brochure zoals overeengekomen met de Consumentenbond.

 

Vraag altijd TravelXL Bart Limburg naar de eventuele wijzigingen. Alle voorwaarden zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Lees te allen tijde ook de voorwaarden zoals opgenomen in de bevesting van uw geboekte reis goed door!

Aanvullende voorwaarden TravelXL

 

(Aan)Betaling, rente en incassokosten

 

De hieronder vermelde aanvullende ANVR consumentenvoorwaarden zijn van toepassing bij het boeken van een samengestelde reis, maatwerkreis en combinatie van meerdere pakketreizen. Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de zoals die van 01 april 2016 van toepassing zijn. De aanvullende voorwaarden gelden voor de (aan)betaling, annulering/opzegging door de reiziger en herroeping door de reiziger. Dit zijn slechts voorbeelden en kunnen per reis, per boeking afwijkend zijn. Aan deze opgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

1.a. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15-25 % van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen (inclusief camperverhuur), avontuurlijke reizen, eigen-vervoerreizen inzake de verhuur van motorboten of zeiljachten, resp. reizen met bezoeken aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoeken aan culturele- of sportevenementen, en van reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen hiervan afwijken. Zij maken dat vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar.

 

b. In geval van eigen-vervoerreizen naar hotels bedraagt de aanbetaling 20 % van de reissom.

 

c. In geval van eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, stacaravans, campingstaanplaatsen bedraagt de aanbetaling 30 % van de reissom.

 

d. In geval van o.a. vliegtickets, hotels, theater/ sport evenementen, etc. is het meer regel dan uitzondering dat bij boeking 100% betaling moet plaatsvinden. Hierbij zijn eventuele annuleringen gelijk aan de 100% aanbetaling.

 

2.Het restant van de reissom moet uiterlijk zes- acht weken voor de vertrekdag (bij eigen vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt de reisorganisator de reiziger een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

 

3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

 

4. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van door de reisorganisator gemaakte incassokosten. Deze bedragen maximaal: 15% over reissommen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. De reisorganisator kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Annulering door de reiziger

 

1. Standaard annuleringskosten

 

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 

bij annulering tot de 49ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;

bij annulering vanaf de 49ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;

bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21e dag(exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14e dag(exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief)vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van dereissom;

bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

2. Afwijkende annuleringskosten

 

a. Voor eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, stacaravans en campingstaanplaatsen, zijn naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 

bij annulering tot de 49ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;

bij annulering vanaf de 49ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;

bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;

bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

b. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hieropvan toepassing zijnde bepalingen.

 

c. Organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen (inclusief camperverhuur), avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen afwijken van het bepaalde in lid 1. Zij maken dat vooraf aan de reiziger kenbaar.

 

d. Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten worden aangeboden zoals camperhuur, huur van motorboten of zeiljachten, autohuur, bezoek aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoek aan culturele- of sportevenementen, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

 

e. Voor Expedia, lijndiensttickets, vliegtickets van zgn. low-cost airlines als Tranasavia, Easyjet, Vueling e.a. dienen gelijk met de gemaakte boeking volledig te worden voldaan. Meestal gelden hiervoor tevens strenge annulerinsgvoorwaarden tot 100% van de ticketwaarde.

 

f. Voor de condities en voorwaarden van de verschillende airlines wordt verwezen naar de betreffende airline, vervoerder, reisorganisatie of accommodatieverschaffer.

 

g. Uitzonderingen op bovenstaande condities zijn te allen tijde mogelijk. Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden verleend, vraag uw Travelcenter naar de condities die van toepassing zijn op de door u geboekte onderdelen van uw reis.Wijzigingen zijn altijd voorbehouden.

 

3. Deelannulering

 

a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

 

b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwegroepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

 

c. Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels vanartikel 6 gelden.

 

d. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeldverschuldigd.

 

e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

 

4. Minder schade

 

De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

 

5. Geen kosten bij dekkingsbeperking/uitkeringsvatbare situatie

 

Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

 

6. Buiten kantooruren

 

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

7. In-de-plaatsstelling

 

In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 11 van de ANVR voorwaarden van toepassing.

 

8. Geen rechten

 

Aan bovenstaande zijn geen rechten te ontlenen en zijn slechts een voorbeeld op welke wijze de regels toegepast kunnen worden door de verschillende leveranciers. De mogelijkheid bestaat dat elke leverancier anderssoortige condities hanteert. De van toepassing zijnde condities vindt u verkort op de bevestiging van uw reis. U dient hier goede kennis van te nemen. Bij het boeken van uw reis wordt u geacht hiervan op de hoogte te zijn en hiermee akkoord bent gegaan, tenzij u dit bij boeking schriftelijk heeft aangegeven en vermeld op het boekingsformulier.

 

(wijzigingen voorbehouden)

Het lijkt er op dat u geen adobe reader ondersteuning in uw browser hebt

Click here to download the PDF

Zo als u op onze site kunt zien, met auto, vliegtuig, cruise- of expeditieschip.

U kunt het zo gek niet bedenken, u vindt het bij ons.

 

 

Lange Hezelstraat 32    6511CK Nijmegen Nederland

+31 (0)24 329 52 02

www.reisburobartlimburg.nl   nijmegen@travelxl.nl

 

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag van 09.30 uur tot 17.00 uur

 Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

 

Bank: Rabobank NL08RABO0112774342 - BTW No:811394748B01

KvK 11050279 - ANVR 2395 - SGR  2819

privacy statement

Subscribe to our mailing list

* indicates required